[CS 08 – 06/2020] – KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO PHÉP THẺ ĐIỆN THOẠI TRỞ THÀNH CÔNG CỤ TRUNG GIAN TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Tấn Trúc Hạnh Đoan Sinh viên K18501, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Việc thẻ điện thoại được dùng để mua sắm, thanh toán điện tử hay nạp vào các ứng dụng cung cấp bởi các bên thứ ba đang được Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, trước sự phát triển của … Tiếp tục đọc [CS 08 – 06/2020] – KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO PHÉP THẺ ĐIỆN THOẠI TRỞ THÀNH CÔNG CỤ TRUNG GIAN TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

[CS 08 – 06/2020] – CÁCH XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA LÀ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM – PHÂN TÍCH TỪ DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG[1]

Nguyễn Tuấn Kiệt (K17502) & Huỳnh Thị Mỹ Linh (K18501),Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Tại Việt Nam, tiêu chí xác định hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam lưu thông trên thị trường nội địa vẫn chưa có quy định cụ thể. Khoảng trống pháp … Tiếp tục đọc [CS 08 – 06/2020] – CÁCH XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA LÀ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM – PHÂN TÍCH TỪ DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG[1]

[CS 08 – 06/2020] – GÓC KẾT NỐI – VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN “KHỦNG HOẢNG” THỜI COVID-19

Nhóm thực hiện: Nguyễn Tuấn Kiệt (K17502), Huỳnh Thị Mỹ Linh (K18501),Trần Hiếu Ngân (K18502C) & Nguyễn Hồ Hoài Ngọc (K19504C),Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh … Tiếp tục đọc [CS 08 – 06/2020] – GÓC KẾT NỐI – VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN “KHỦNG HOẢNG” THỜI COVID-19