TRUNG TÂM PHÁP LUẬT HOA KỲ – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ – LUẬT

Được thành lập vào ngày 7/12/2016, cho đến nay, Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ (American Law Center - ALC) là một trong những trung tâm đầu tiên về hệ thống Pháp Luật Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ được thành lập và đặt trụ sở tại phòng A.104 -  … Tiếp tục đọc TRUNG TÂM PHÁP LUẬT HOA KỲ – TRƯỜNG ĐH KINH TẾ – LUẬT