UEL MCC 2018 – FROM DREAMS TO THE VICTORIES

Going confidently in the direction of their dreams, they performed perfectly and became the Winner of UEL MCC2018. Please listen to their feelings after the competition. Each of us has something that we want to try at least once in our life. The dream of participating in Moot Court Competition is among the things that … Tiếp tục đọc UEL MCC 2018 – FROM DREAMS TO THE VICTORIES

Advertisement

CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ NGUYỄN

Công ty Luật Lê Nguyễn (trước đây là Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn) là một trong những công ty luật uy tín nhất tại Việt Nam được hình thành bởi tâm huyết của Luật sư Lê Thành Kính và các cộng sự. Sau 15 năm thành lập và phát triển, kể từ ngày 03/07/2017 … Tiếp tục đọc CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ NGUYỄN

NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ƯỚC VIÊN TẠI VIỆT NAM – CISGVN

CISGVN được hình thành từ năm 2010, khởi nguồn từ một nỗ lực của Ủy ban tư vấn chính sách thương mại quốc tế của VCCI nhằm vận động chính phủ Việt Nam gia nhập CISG nhằm thúc đẩy hội nhập luật thương mại quốc tế của Việt Nam với thế giới. CISGVN đã tổ … Tiếp tục đọc NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ƯỚC VIÊN TẠI VIỆT NAM – CISGVN