[CS 10 – 06/2021] CHỦ THỂ THỰC HIỆN QUYỀN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM SAU KHI TÁC GIẢ MẤT

Nguyễn Thị Ánh Dương (K19504T), Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM Tóm tắt: Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm là quyền của người sáng tạo nên tác phẩm, thuộc phạm vi quyền tác giả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mang giá trị tinh thần[1] … Tiếp tục đọc [CS 10 – 06/2021] CHỦ THỂ THỰC HIỆN QUYỀN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM SAU KHI TÁC GIẢ MẤT

Advertisement

BẢO HỘ NHÃN HIỆU MÙI HƯƠNG – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kiều Trinh (K432752) & Đào Minh Quang (K432741), Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt: Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương hiện đang là một xu hướng được nhiều nước trên thế giới ghi nhận và thực hiện. Tuy nhiên, do một số đặc điểm mang tính chất đặc thù … Tiếp tục đọc BẢO HỘ NHÃN HIỆU MÙI HƯƠNG – QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

[CS 10 – 06/2021] REGULATIONS CONCERNING EMOTIONAL SUPPORT ANIMALS IN THE USA – RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM

Nguyễn Huỳnh Thơ (QTL42.2) Ho Chi Minh City University of Law In the Vietnam National High School Examination 2020, a candidate brought a cat to the exam room as a psychotherapy, hoping that her pet would bring her luck. Although according to Vietnamese law, there is no such regulation relating to bringing “emotional support animals” … Tiếp tục đọc [CS 10 – 06/2021] REGULATIONS CONCERNING EMOTIONAL SUPPORT ANIMALS IN THE USA – RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM