[CS 09 – 12/2020] CHÍNH SÁCH KHÔNG CHO PHÉP KIỂM TRA HÀNG HOÁ TRƯỚC KHI THANH TOÁN CỦA MỘT SỐ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Tấn Trúc Hạnh Đoan, Lớp K18501 Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Từ đầu năm 2019, chính sách của một số sàn Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam như Lazada, Shopee về việc chính thức không hỗ trợ “đồng kiểm” đã khiến nhiều khách hàng … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] CHÍNH SÁCH KHÔNG CHO PHÉP KIỂM TRA HÀNG HOÁ TRƯỚC KHI THANH TOÁN CỦA MỘT SỐ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

[CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Hoàng Khánh Linh (K433527) & Đào Phương Mai (K433520), Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial Revolution 4.0 - IR 4.0), chạy xe công nghệ là một công việc mới xuất hiện. Mặc dù chiếm một số lượng lớn trên thị trường lao động, … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LÁI XE VÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

[CS 09 – 12/2020] – BẢO HỘ NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ ĐẾN MỨC GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC BẰNG THỎA THUẬN CÙNG TỒN TẠI NHẪN HIỆU – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Phan Thị Thùy Trang[1] & Trần Thị Thùy Linh[2] Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các đơn đăng ký bảo hộ cho dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.[3] Tuy nhiên, trên thực … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] – BẢO HỘ NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ ĐẾN MỨC GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC BẰNG THỎA THUẬN CÙNG TỒN TẠI NHẪN HIỆU – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM