[09 – 12/2020] TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA THAI NHI VÀ KIẾN NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA THAI NHI

 Vũ Mai Như Huỳnh (K19502) & Trần Thị Hoàng Oanh (K19504), Sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG Tp. HCM Hiến pháp Việt Nam 2013 lần đầu tiên công nhận quyền được sống của con người một cách riêng biệt tại Điều 19: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người … Tiếp tục đọc [09 – 12/2020] TƯ CÁCH PHÁP LÝ CỦA THAI NHI VÀ KIẾN NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG CỦA THAI NHI

Advertisement

[CS 09 – 12/2020] PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT

Phạm Thụy Bảo Long (K195022C) & Nguyễn Thủy Tiên (K195022C) Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Trong quan hệ hợp đồng, có không ít những yếu tố ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của các bên đã giao kết. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch bệnh nhóm A, theo … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT

[CS 09 – 12/2020] ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TẬN DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO EVFTA [1] – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

Dương Minh Trúc (K195022C) Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Đảm bảo hàng hóa được xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam là điều kiện cốt lõi để doanh nghiệp Việt được hưởng ưu đãi thuế quan từ EVFTA khi tiếp cận thị trường EU. Chứng nhận xuất xứ theo … Tiếp tục đọc [CS 09 – 12/2020] ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TẬN DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO EVFTA [1] – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM