CẤU TRÚC MỘT CUỘC THI MOOT COURT

1. Cấu trúc đề Thông thường, một đề bài phiên tòa giả định sẽ bao gồm các cấu thành cơ bản sau: - Thông tin cơ bản về các bên tranh chấp và bối cảnh dẫn đến tranh chấp giữa các bên; - Mô tả giao dịch và tranh chấp giữa các bên; - Pháp … Tiếp tục đọc CẤU TRÚC MỘT CUỘC THI MOOT COURT

Advertisement

Phương pháp nghiên cứu luật viết (TS Nguyễn Ngọc Điện)

GIỚI THIỆU  Quy ước về khái niệm luật viết Luật viết, hiểu theo nghĩa hẹp, là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, các văn bản này bao gồm: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh của … Tiếp tục đọc Phương pháp nghiên cứu luật viết (TS Nguyễn Ngọc Điện)