Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 – 05/2018

Chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 - 05/2018 chứa đựng nhiều nội dung thú vị và bổ ích dành cho sinh viên luật như chế định Bao thanh toán, Bán khống, sự hình thành của Hiến pháp Hoa Kỳ, CPTPP. Các bạn có thể thưởng thức bản online tại đây Rất mong có được … Tiếp tục đọc Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 04 – 05/2018

Advertisement

Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 – 12/2017

Tiếp nối sự thành công của hai số chuyên san trước, chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 - 12/2017 chính thức ra mắt quý độc giả vào ngày 30/12/2017. Chuyên san bao gồm 10 tuyến bài trải dài các chủ đề Cyber-bullying, Công ước Viên 1980, Tập quán pháp, Montesqieu và tác phẩm "Bàn về … Tiếp tục đọc Ra mắt chuyên san Sinh viên & Pháp luật số 03 – 12/2017