CẢM NHẬN VỀ BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO MÔ HÌNH TRANH BIỆN KARL POPPER

  Nỗi sợ mang tên thách thức Chúng tôi - tụi sinh viên năm nhất, khi chỉ mới vượt qua một kỳ thi THPT Quốc Gia căm go thì phải tiếp tục nỗ lực cho công cuộc tìm “nhà mới” cho mình ở Đại học. Và tôi nghĩ cơ hội đó đã đến với tôi … Tiếp tục đọc CẢM NHẬN VỀ BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO MÔ HÌNH TRANH BIỆN KARL POPPER