Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2016-2017

Vào ngày 26/11/2016, Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) tiến hành Đại hội kiện toàn nhân sự Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2016-2017. Trải qua một năm hoạt động đầy thách thức với những khó khăn ban đầu, LRAC hiểu rằng không phải tất cả các mục tiêu đã đặt … Tiếp tục đọc Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2016-2017

Advertisement

[pdf] Gợi ý thiết kế và trình bày slide powerpoint

MỘT VÀI GỢI Ý THIẾT KẾ VÀ TRÌNH BÀY SLIDE POWERPOINT 1. Quy định chung 1.1 Về thiết kế: Chỉ nên sử dụng 3 màu sắc chính: màu nền, màu chữ và màu nhấn mạnh. 1.2. Về font chữ - Sử dụng font chữ không chân (ví dụ: Arial, Tahoma, verdana,... ), tránh dùng font chữ … Tiếp tục đọc [pdf] Gợi ý thiết kế và trình bày slide powerpoint

Phương pháp nghiên cứu luật viết (TS Nguyễn Ngọc Điện)

GIỚI THIỆU  Quy ước về khái niệm luật viết Luật viết, hiểu theo nghĩa hẹp, là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, các văn bản này bao gồm: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh của … Tiếp tục đọc Phương pháp nghiên cứu luật viết (TS Nguyễn Ngọc Điện)