[Hỗ trợ học thuật] Cuộc thi “Tôi luật sư tương lai 2016”

[Bài viết được thực hiện bởi Đoàn Khoa Luật Kinh tế, đơn vị tổ chức chương trình. LRAC là đơn vị hỗ trợ học thuật.] Ngày 24/04/2016 Đoàn khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi chung kết cuộc thi Tôi – Luật sư tương lai 2016 thu hút sự tham gia và cổ vũ … Tiếp tục đọc [Hỗ trợ học thuật] Cuộc thi “Tôi luật sư tương lai 2016”

Advertisement