CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ NGUYỄN

Sponsor-Le Nguyen

Công ty Luật Lê Nguyễn (trước đây là Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn) là một trong những công ty luật uy tín nhất tại Việt Nam được hình thành bởi tâm huyết của Luật sư Lê Thành Kính và các cộng sự. Sau 15 năm thành lập và phát triển, kể từ ngày 03/07/2017 Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn thực hiện chuyển đổi thành Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Lê Nguyễn luôn là cái tên quen thuộc được khách hàng tin tưởng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý.

Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn tự hào là nơi hội tụ những luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chính quy, cơ bản về nghề luật trong nước và nước ngoài, thông thạo ngoại ngữ, giàu kinh nghiệm tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài Việt Nam cũng như quốc tế.

Lê Nguyễn là một trong những văn phòng luật sư hàng đầu của Việt Nam tư vấn cho các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài với đội ngũ luật sư yêu nghề và hết lòng vì công việc của khách hàng. Ưu thế của Lê Nguyễn là kết hợp hoàn hảo thực tiễn áp dụng pháp luật vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, tập trung xử lý công việc theo từng lĩnh vực pháp lý một cách chuyên nghiệp, tiếp cận toàn diện các vấn đề/vụ việc để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng thông qua văn hóa kinh doanh hợp tác, tin cậy và hiệu quả. Lê Nguyễn cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Tư vấn Luật Đầu tư trong nước và nước ngoài;
 • Tư vấn doanh nghiệp và Luật Thương mại;
 • Tư vấn pháp lý về Bất động sản;                        
 • Lao động;
 • Sở hữu trí tuệ;                                                      
 • Mua bán và sáp nhập công ty;
 • Ngân hàng và Bảo hiểm;                                       
 • Chứng khoán và thị trường vốn;
 • Thuế;                                                                  
 • Giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài.

Ngày 27/09/2017, Toplist công bố danh sách “Top 8 Hãng luật uy tín nhất Tp. Hồ Chí Minh”, trong đó có sự góp mặt của Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn (“Lê Nguyễn”).

Để hiểu rõ hơn về Công ty Luật TNHH  Lê Nguyễn, xin vui lòng tham khảo trang web: www.lenguyenlawoffice.com

 


LE NGUYEN  LIMITED LAW COMPANY

 

Le Nguyen Law Firm (formerly Le Nguyen Law Office) is one of the most prestigious law firms in Vietnam formed by the dedication of Lawyer Le Thanh Kinh and his colleagues. After 15 years of establishment and development, since July 3, 2017, Le Nguyen Law Office has been transformed into Le Nguyen Limited Law Company. Over 15 years of operation, Le Nguyen has always been a familiar name trusted by customers in the field of providing legal services.

Le Nguyen Law Office is proud to be a place where lawyers and consultants are trained in formal and basic training in domestic and foreign law, fluent in foreign languages, rich in legal consultancy experience. and resolving disputes in Vietnamese and international courts and arbitration.

Le Nguyen is one of the leading law firms in Vietnam, advising domestic and foreign investors with a team of skilled and devoted lawyers. The advantage of Le Nguyen is to combine the practical practices of law into the business activities of the customers, focusing on handling professional tasks in a legal domain, comprehensively accessing issues / cases to bring maximum benefits to customers through a cooperative, reliable and effective business culture. Le Nguyen provides the following legal services:

 • Advising domestic and foreign Investment Law;
 • Business consulting and Commercial Law;
 • Legal advice on Real Estate;
 • Labor;
 • Intellectual Property;
 • Trading and merging companies;
 • Bank and Insurance;
 • Securities and capital markets;
 • Tax;
 • Dispute resolution in court and arbitration.

On September 27, 2017, Toplist announced the list of “Top 8 most prestigious law firms in the city. Ho Chi Minh “, including the presence of Le Nguyen Limited Law Company (” Le Nguyen “).

For a better understanding of Le Nguyen Limited Law Company, please refer to the website: www.lenguyenlawoffice.com

Advertisement