[UEL MCC 2018] Khách mời Workshop 1 (13/10/2018): Moot sharing

Những đại diện của trường Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi “ALSA International Moot Court 2018” [1] tại Myanmar – Top 20 của cuộc thi quốc tế về Luật đầu tư sẽ chia sẻ những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm liên quan đến Moot Court trong buổi Workshop 01: Moot Sharing.

Representatives of UEL participating in “ALSA International Moot Court Competition 2018”  in Myanmar – Top 20 of international competitions focusing on international investment law will share knowledges, skills, experiences related to Moot Court  during Workshop 01: Moot Sharing.

This slideshow requires JavaScript.

  1. Chị TRẦN NGỌC PHƯƠNG MINH

– Sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

– Thành viên nhóm Công ước viên cho người Việt Nam (CISGVN).

– Thành tích nổi bật:

+ Giải nhất cuộc thi viết pháp lý do Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức) tổ chức

+ Học bổng tài năng dành cho sinh viên Luật xuất sắc của Công ty Luật YKVN

+ IELTS: 8.5/9.0

– Kinh nghiệm tranh biện:

+ Đội trưởng đội tuyển đại diện Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi ALSA International Moot Court 2018 tại Myanmar

+ Thành viên đội tuyển đại diện Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi GNLU International Moot Court lần thứ 10, năm 2018

Ms. TRAN NGOC PHUONG MINH

Ms Phuong Minh

– International Trade Law, student of University of Economics and Law (UEL), Vietnam National University HCMC

– Team member, The Vien Convention for the Vietnamese People (CISGVN)

– Outstanding achievements:

+ First Prize, VILAF Legal Article Writing Contest 2018

+ YKVN Merit Scholarship

+ IELTS: 8.5/9.0

– Mooting experience:

+ UEL Representative Team Leader, ALSA International Moot Court Competition 2018 in Myanmar

+ UEL Representative Team Member, 10th GNLU International Moot Court Competition 2018

 

  1. Chị TRỊNH HUYỀN TRANG

– Sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

– Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu & Tư vấn Pháp luật (LRAC)

– Thành viên đội tuyển đại diện Đại học Kinh tế- Luật tham gia cuộc thi ALSA International Moot Court 2018 tại Myanmar

– Tham gia chương trình Trao đổi Học thuật về CISG 1980 do Câu lạc bộ Quốc tế của Đại học Luật (IYC), CISGVN và LRAC tổ chức vào tháng 5/2017

– Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên ASEAN “Đại sứ P2A” 2018.

Ms Huyen Trang

Ms TRINH HUYEN TRANG

– International Trade Law student of University of Economics and Law (UEL), Vietnam National University HCMC.

– President of Legal Research & Advisory Club (LRAC)

– UEL Representative Team Member, ALSA International Moot Court Competition 2018 in Myanmar.

– Participating in Academic Exchange on CISG 1980 organized by International Club HCMC University of Law (IYC) and CISGVN and LRAC in 05/2017.

– Participated in cultural exchange activities with students from ASEAN “P2A Ambassadors” 2018.

 

  1. Chị LÊ CẨM HUYỀN

– Sinh viên ngành Luật Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

– Thành viên đội tuyển đại diện Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi ALSA International Moot Court 2018 tại Myanmar

– Giải Tư, cuộc thi Phiên tòa Giả định UEL MOOT COURT COMPETION 2017

– Tác giả của 600 câu hỏi pháp lý dựa trên Bộ luật Lao động 2012 và Hành vi Pháp lý nghiên cứu về Bộ luật Lao động 2012 tại Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Vietnam

– Giáo viên Tiếng anh tại Trường Anh ngữ Quốc tế Hoa Kỳ (AIES)

 

Ms Cam Huyen

Ms LE CAM HUYEN

– Bussiness Law student of University of Economics and Law (UEL), Vietnam National University HCMC.

– UEL Representative Team member, ALSA International Moot Court Competition 2018 in Myanmar

– The Fourth Prize, UEL Moot Court Competition 2017

– Compose 600 legal questions based on Labour Code 2012 and Conduct legal researches about Labour Code 2012, Crowe Horwath Vietnam.

– English Teacher, American International English School ( AIES).

 

  1. Anh ĐOÀN THANH HẢI

– Sinh viên ngành Luật Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

– Thành viên của Đội hình Tư vấn và Giảng dạy Pháp luật Cộng đồng (CLE UEL)

– Thành viên đội tuyển đại diện Đại học Kinh tế – Luật tham gia cuộc thi ALSA International Moot Court 2018 tại Myanmar

– Giải Nhất, Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Sinh Viên Đại học Kinh tế – Luật

– Giải nhì, Cuộc thi Phiên tòa Giả định UEL MOOT COURT COMPETITION 2017

– Tham dự Chương trình  Đại sứ P2A và REI tại UEL

Mr DOAN THANH HAI

Mr Thanh Hai

– Finance and Banking Law student of University of Economics and Law (UEL), Vietnam National University HCMC

– Member of Clinical Legal Education (CLE UEL)

– UEL Representative Team member, ALSA International Moot Court Competition 2018 in Myanmar

– First Prize, UEL Student Research Competition

– Second Prize, UEL Moot Court Competition 2017

– Assisting the Conference of P2A ambassador and REI at UEL


 

[1]  ALSA International Moot Court Competition (AIMCC) là một cuộc thi danh giá được tổ chức bởi Tổ chức Sinh viên Luật Châu Á (ALSA) và năm 2018 là năm thứ tư diễn ra cuộc thi. Cuộc thi tuyển chọn một đội đại diện mỗi quốc gia từ 16 quốc gia Châu Á. Cuộc thi được đồng tổ chức với ALSA Myanmar và đề thi đã được soạn bởi Tòa án Công lý Quốc tế, một trong những tòa án có uy tín trên thế giới về giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và giữa các tổ chức quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cuộc thi diễn ra từ ngày 24 – 27/08/2018. Đội tuyển đã làm việc từ tháng 02/2018 để viết nên 2 bài luận dài và trôi chảy, cùng với việc chuẩn bị cho tổng thể 40 phút tranh biện.

AIMCC cung cấp một nền tảng để mô phỏng Tòa Trọng tài Đầu tư Quốc tế và cho phép các sinh viên thể hiện cả khả năng viết pháp lý trong vòng viết memorial và vòng tranh biện pháp lý trước các luật sư dày dặn kinh nghiệm.

Đội tuyển từ Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM đã được tuyển chọn đại diện Việt Nam và tranh tài với 19 đội tuyển đến từ các quốc gia Châu Á khác, bao gồm các thành viên: Trần Ngọc Phương Minh, Trịnh Huyền Trang, Lê Cẩm Huyền, Đoàn Thanh Hải. Hơn nữa, đội tuyển cũng đã có cơ hội tham gia một Hội thảo chuyên đề với các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực Luật Đầu tư quốc tế.

—————————————————————————————————————-

[1] ALSA International Moot Court Competition (AIMCC) is a prestigious competition that has been started by Asian Law Students’ Association (ALSA), and 2018 is in its 4th year. The competition selects one team to represent their country from each of the 16 Asian countries. The competition will be co – hosted with ALSA Myanmar and the moot problem is written by Permanent Court of Justice, one of the prominent tribunals in the world specializing settle disputes between nations and  international organizations on the basis of international law. The competition will take place on 24 – 27 August 2018. The team has been working since February 2018 to produce 2 lengthy and eloquent memorials, along with preparations for 40 minutes total oral arguments.

The AIMCC provides a platform that simulates an International Investment Tribunal and allows students to showcase both their legal writing skills during the memorial rounds and their legal advocacy to a panel of experienced lawyers.

The team from University of Economics and Law, Viet Nam National University, has qualified to represent Vietnam and compete with 19 other teams from an array of Asian Countries, includes: Tran Ngoc Phuong Minh, Trinh Huyen Trang, Le Cam Huyen, Doan Thanh Hai. Additionally, the team will also get the opportunity to attend a complementary Symposium with guest speakers who are experts in areas of International Investment Law.

Advertisement