[CS 02 – 03/2017] Tín dụng chứng từ

LC_Tuyen 2LC_Tuyen 2.2

 

Nội dung: Nguyễn Thị Thanh Loan (K15502C)

Trình bày: Đặng Nguyễn Nguyên Thanh (K16501)

Sinh viên Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG Tp.HCM

Advertisement