Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2016-2017

Vào ngày 26/11/2016, Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC) tiến hành Đại hội kiện toàn nhân sự Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2016-2017.

Trải qua một năm hoạt động đầy thách thức với những khó khăn ban đầu, LRAC hiểu rằng không phải tất cả các mục tiêu đã đặt ra đều thực hiện thành công, nhưng mọi LRAC-ers đều không ngừng nỗ lực học hỏi, cải thiện và phát triển để đạt được những mục tiêu dài hạn hơn.

Ban chủ nhiệm LRAC nhiệm kỳ 2016-2017 với những gương mặt trẻ, nhiệt huyết và không ngừng đổi mới hứa hẹn sẽ đưa LRAC đạt được những bước tiến mới trong quá trình hình thành và phát triển của mình. 

LRAC – PRACTICE MAKES PERFECT

Advertisement