[Ngày hội pháp luật] Sổ tay hiến pháp

Trong xã hội hiện đại, có thể nói Hiến pháp, về bản chất, như là một bản khế ước xã hội. Hiến pháp vừa là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hệ thóng pháp luật Việt Nam, vừa là bản khế ước mang trong mình nó ý chí chung của xã hội.

Do tính chất pháp lý đặc biệt đó mà Hiến pháp có tính ổn định cao nhất so với tất cả các văn bản pháp lý khác.

Để mọi người có thể hiểu thêm về Hiến Pháp, LRAC thực hiện ấn phẩm này nhằm mang đến cho bạn đọc cái nhìn khái quát, đơn giản nhất về những điểm cơ bản và nổi bật trong Hiến pháp 2013.

This slideshow requires JavaScript.

Click chuột phải vào ảnh và chọn “open image” để xem ảnh lớn.

Advertisement