[Legal English] Thuật ngữ La-tinh và các từ cổ

This slideshow requires JavaScript.

Click chuột phải vào ảnh và chọn “open image” để xem ảnh lớn.