Giới thiệu hệ thống pháp luật Civil Law

Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những “dòng họ” pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng.

Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc thù riêng, triết lý riêng, từng tạo nên “bản sắc” của hai hệ thống pháp luật này.

LRAC giới thiệu đến mọi người một vài đặc điểm nổi bật, nhất là trong tương quan so sánh với hệ thống pháp luật Common Law, của hệ thống pháp luật Civil Law.

This slideshow requires JavaScript.

Click chuột phải và chọn “open image” để xem ảnh lớn.

Advertisement